Opettajien Ammattijärjestön (OAJ)
Ehdokaspaneeli  Puuvillassa 09.03.2019
 
Juonnosta vastasi Arja Laulainen
Puolueiden ehdokkaita ja heidän tukijoitansa,
käyttivät tilaisuuden hyväkseen olemalla mukana
näyttävästi yleisön joukossa.