Valkjärven vedenlaatu
 Alla olevasta taulukosta selviää järven tila vuonna 1998 sekä 2005
Suomen Ympäristö  247
Lounai-Suomen Ympäristökeskus 1998
Valkjärven vedenlaatu

Ohjearvot
Valkjärvi Vähäselkä Erinomainen Hyvä
Kokonaisfosfori û/l 21 25 <12 <30
Kokonaistyppi ü/l 550 620    
a-klorofylli ü/l 20 20 <4 <30
Sameus FTU 2,9 2,3 <1,5  
Väri 32 85 <50 <100
pH 7,4 7,0    

 

TUTKIMUSRAPORTTI
N:o K 912/5/1-2
Tilaaja: 
Eero Järvinen, Tipurinkatu  27, 28200 Pori

Tilaus:
Tilaus / E. Järvinen, eero.jarvinen@eolo.f

Näytteiden otto päivä: 5.6.2005
Tulopäivä:      6.6.2005
Analysoinnin aloituspäivä   6.6.2005


Näyte            
Kaksi vesinäytettä, kohde: Valkjärvi

Tehtävä:
Vesinäytteen kokonaistypen, kokonaisfosforin, pH:n, sameuden ja väriluvun analysoiminen.
Tulokset      
Määritys Analyysimenetelmä Näyte 1. Näyte 2.
Kokonaistyppi, mg/l Kjeldahl 0.87 0.56
Kokonaisfosfori, mg/l alihankinta1) < 0.2 < 0.2
pH Novalab 017*    7.1
Sameus Novalab 032   2.1
Väriluku, Pt alihankinta2)   30

* Akkreditoitu menetelmä.

Karkkila 14.6.2005

Novalab Oy

___________________
Matti Mäkelä
laboratorionjohtaja

1) Mittaus alihankintana Oy Hortilab Ab:n laboratoriossa.

2) Mittaus alihankintana Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laboratoriossa.

Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raportin osittainen kopiointi on kielletty ilman testauslaboratorion lupaa.

YO114 Järvien kunnostus
Teemu Ulvi ja Esko Lakso (toim.), 2005

Ympäristöopas 114, ympäristönsuojelu, 336 s.
URN:ISBN:9521118474, ISBN 952-11-1847-4 (PDF).
Julkaisu on saatavissa myös painettuna, ISBN 951-37-4337-3.

Valkjärveen laskevien ojien vedenlaatu  24.10.2006

Veden kirkkauden seuranta
22.6.2019   2,80 metriä
21.6.2020   2,50 metriä